GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. För att vi skall kunna erbjuda dig våra tjänster så måste vi samla och hantera en del personuppgifter.

Nedan försöker vi kort beskriva hur denna process fungerar hos oss och vilka skyldigheter vi har och vilka dina rättigheter är. Vid frågor – tveka inte att kontakta oss.

För att använda vår tjänst så behöver du bli medlem i nätverket och detta kräver att du registrerar dig på vår hemsida. Registreringen innefattar bland annat mailadress, personnummer, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter för att du ska kunna nyttja våra tjänster men också Om du i din profil tillåter positionsdata (GPS) så kommer även uppgifter om din geografiska position samlas in – men givetvis bara när tjänsten används. Din position blir viktig för föraren som skall hämta upp dig, hon behöver veta var du är och hur många minuter du har till upphämtning.

När du besöker vår hemsida eller våra sociala plattformar så samlas enhetsinformation in via cookies. De uppgifter vi samlar in samlas främst in på grund av de är nödvändiga för att du skall kunna nyttja våra tjänster på bästa sätt. En del av uppgifterna som samlas in kan sparas och användas i syfte att skapa data i mer aggregerad format, det vill säga det går inte att urskilja individers uppgifter. Data kan sedan användas till att förbättra våra tjänster. Dina personuppgifter samlas inte in med syfte att säljas.

För att hantera betalningar på ett korrekt och smidigt sätt så använder vi likt många andra betallösningen Stripe. I så stor utsträckning som möjligt så behandlas dina personuppgifter inom EU/EES men i vissa fall kan de behövas överföras till företag utanför EU/EES. Ett exempel på detta är just Stripe som till viss del behandlar uppgifterna i USA.

Dina personuppgifter sparas hos oss kortast möjligt där vissa uppgifter sparas längre med hänvisning till rådande lagar och bestämmelser, exempelvis för bokföringssyfte. Personuppgifter sparas alltid med ditt samtycke. Du har när som helst rätt till att begära ut den data som vi inhämtat från dina personuppgifter och få del av hur denna samlats in. Vidare har du rätt att begära att uppgifter raderas eller rättas om den är felaktig. Du kan också återkalla till samtycke till att datan samlas in.

Om du är intresserad av veta mer om vad som gäller kring personuppgifter och datainsamling så kan du läsa mer här:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Cityzapnow 2019